Singer Laren

Voor het Singer Museum in Laren maakte Femke onlangs foto's voor de algemene brochure 2009 en voor een speciale nieuwsbrief over High Tea in het Singer.