Microkrediet

Voor de website van de ontwikkelingshulporganisatie NOTS stelde Femke enkele van haar foto's beschikbaar op het gebied van ontwikkelingshulp. De missie van NOTS, is zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. NOTS doet dit door ondernemende mensen in Nederland in de gelegenheid te stellen om ondernemende mensen in de derde wereld te steunen bij hun opleiding en bij het opzetten of uitbreiden van een bedrijf. Zelf maakte Femke al foto's van ondernemers tijdens een reis door Nepal. Hier vindt u voorbeelden uit beide collecties.