Portretten - overig

"Portretten zijn vaak eenvoudige afbeeldingen van het gezicht zonder veel creativiteit (zoals pasfoto's). De opzet is te tonen hoe de persoon eruit ziet, met soms wat artistiek inzicht in zijn of haar persoonlijkheid. Meestal is herkenbaarheid van het gezicht het belangrijkst." (bron: Wikipedia)

Een sfeer proberen te vatten in een vaststaand beeld is een fantastische uitdaging. Het portretteren van mensen een kunst. Emoties, blikken vangen, zonder te sturen. Vertrouwdheid en intimiteit creeren, waardoor er openheid ontstaat van waaruit het portret tot stand komt.

De eerste gene voorbij, worden dankbare ontmoetingen vastgelegd.